دوربین های باکسی

 • نمایش بر اساس:
 • همه محصولات
 • موجود
 • ناموجود
 • به زودی
 • F7220
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 60fps
  - C/CS-Mount
  - WDR 120dB	

 • F7320
  - H.265 / H.264
  - 3MP @ 30fps
  - C/CS-Mount
  - WDR 120dB	

 • F7520
  - H.265 / H.264
  - 5MP @ 30fps
  - C/CS-Mount
  - WDR 100dB	

دوربین های مینی بالت

 • نمایش بر اساس:
 • همه محصولات
 • موجود
 • ناموجود
 • به زودی
 • B6210
  - H.264 / MJPEG
  - 1080p @ 30fps
  - 2.8mm/3.6mm 
  - ICR + IR 25m	

 • B6320
  - H.265 / H.264
  - 3MP @ 30fps
  - WDR: 100dB
  - ICR + IR 25m	

 • B6520
  - H.265 / H.264
  - 5MP @ 15fps
  - WDR: 90dB
  - ICR + IR 20m	

 • CB3210
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 25fps
  - 2.8mm/3.6mm 
  - ICR + IR 25m	

 • CB3211
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 25fps
  - 2.8mm/3.6mm
  - Smart IR 25m	

دوربین های بالت

 • نمایش بر اساس:
 • همه محصولات
 • موجود
 • ناموجود
 • به زودی
 • B7510
  - 5M / MJPEG
  - 2048 @ 30fps
  - IP66
  - ICR + IR 30m	

 • B6220
  - H.264 / MJPEG
  - 1080p @ 30fps
  - Varifocal Lens
  - ICR + IR 40m	

 • B6330
  - H.265 / H.264
  - 3MP @ 30fps
  - Motorized Lens
  - Smart IR 50m	

 • B6530
  - H.265 / H.264
  - 5MP @ 30fps
  - Motorized Lens
  - Smart IR 50m	

 • CB5220
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 25fps
  - Varifocal Lens
  - Smart IR 50m	

 • CB6230
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 30fps
  - Motorized Lens
  - Smart IR 50m	

 • CB6330
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 30fps
  - Motorized Lens
  - Smart IR 50m	

دوربین های بالت ویژه

 • نمایش بر اساس:
 • همه محصولات
 • موجود
 • ناموجود
 • به زودی
 • B8220
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 60fps
  - Motorized Lens
  - AdaptiveIR 50m	

 • B8520
  - H.265 / H.264
  - 5MP @ 30fps
  - Motorized Lens
  - AdaptiveIR 50m	

 • B8210
  - 2MP, 30fps 
  - Remote Focus 
  - Smart IR 40m
  - P-iris	

دوربین های دام توپی

 • نمایش بر اساس:
 • همه محصولات
 • موجود
 • ناموجود
 • به زودی
 • D6210
  - H.264 / MJPEG
  - 1080p @ 30fps
  - ICR + IR 30m	

 • D6320
  - H.265 / H.264
  - 3MP @ 30fps
  - ICR + IR 30m
  - WDR: 100dB	

 • D6520
  - H.265 / H.264
  - 5MP @ 15fps
  - ICR + IR 25m
  - WDR: 90dB	

 • CD3210
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 25fps
  - ICR + IR 30m	

 • CD3211
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 25fps
  - ICR + IR 30m	

دوربین های چرخشی ۳۶۰

 • نمایش بر اساس:
 • همه محصولات
 • موجود
 • ناموجود
 • به زودی
 • P5111
  -1 MP
  - H.264,MJPEG,
  -MicroSD card slot
  -Wireless 802.11b	

 • M510W
  -VGA
  - H.264,MJPEG
  -F2.0,4.0mm
  -Wireless 802.11b	

 • P6210
  -2MP, 30fps
  -Metal Housing
  -Remote Pan/tilt	

 • CS8240
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 30fps
  - 30x Opt. Zoom
  - Adapt. IR 150m	

 • P8220
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 30fps
  - 20x Opt. Zoom
  - Adapt. IR 150m	

دوربین های مینی دام

 • نمایش بر اساس:
 • همه محصولات
 • موجود
 • ناموجود
 • به زودی
 • D3100
  - 1MP, 30fps 
  - 2.8mm/81°
  - PoE
  - To be EOL	

 • D4211
  - H.264 / MJPEG
  - 1080p @ 30fps
  - Smart IR 20m	

 • D4320
  - H.265 / H.264
  - 3MP @ 30fps
  - Smart IR 20m
  - WDR: 100dB	

 • D4520
  - H.265 / H.264
  - 5MP @ 15fps
  - Smart IR 15m
  - WDR: 90dB	

 • D4220
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 30fps
  - Starlight
  - Smart IR 30m	

دوربین های دام

 • نمایش بر اساس:
 • همه محصولات
 • موجود
 • ناموجود
 • به زودی
 • D7320
  -HD, 1080P,3M
  - varifocal auto-iris
  - ICR + IR 20m
  - POE,WDR	

 • D6220
  - H.264 / MJPEG
  - 1080p @ 30fps
  - Varifocal Lens
  - ICR + IR 40m	

 • D6330
  - H.265 / H.264
  - 3MP @ 30fps
  - Motorized Lens
  - Smart IR 40m	

 • D6530
  - H.265 / H.264
  - 3MP @ 30fps
  - Motorized Lens
  - Smart IR 40m	

 • D7510
  -HD, 1080P,5M
  - varifocal auto-iris
  - ICR + IR 20m
  - POE,WDR	

 • CD5220
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 25fps
  - Varifocal Lens
  - Smart IR 35m	

 • CD6230
  - H.265
  - 1080p @ 30fps
  - Motorized Lens
  - Smart IR 35m	

 • CD6330
  - H.265
  - 3MP @ 30fps
  - Motorized Lens
  - Smart IR 35m	

دوربین های دام ویژه

 • نمایش بر اساس:
 • همه محصولات
 • موجود
 • ناموجود
 • به زودی
 • D7210
  - 2MP,HD, 1080P
  - varifocal auto-iris
  - ICR + IR 20m
  - POE	

 • D8210
  - 2MP, 30fps 
  - Remote Focus 
  - Smart IR 20m
  - P-iris	

 • D8220
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 60fps
  - Motorized Lens
  - AdaptiveIR 40m	

 • D8520
  - H.265 / H.264
  - 5MP, 30fps
  - WDR:120dB
  - Remote Focus	

دوربین های چشم ماهی

 • نمایش بر اساس:
 • همه محصولات
 • موجود
 • ناموجود
 • به زودی
 • P4320
  - H.265 / H.264
  - 3MP @ 30fps
  - WDR 100dB
  - Local storage	

 • P4520
  - H.265 / H.264
  - 5MP @ 30fps
  - WDR 100dB
  - Local storage	

دوربینهای مکعبی

 • نمایش بر اساس:
 • همه محصولات
 • موجود
 • ناموجود
 • به زودی
 • F1100
  - H.265
  - 3MP, 30fps
  - IP66 
  - WDR: 90dB	

 • F1105
  - MJPEG
  - 10fps @1280
  - HD 720P	

 • F3000
  - H.264
  - VGA
  - SD
  - Wireless	

 • F3110
  - H.264/720P
  - LED
  - Plug&Play
  - POE	

 • F3115
  - 1MP, 30fps
  - PIR/Day&Night
  - Wireless 11n
  - To be EOL	

 • F3210
  - 2MP, 30fps 
  - PIR/Day&Night
  - PoE
  - To be EOL	

 • F3215
  - 2MP, 30fps 
  - PIR/Day&Night
  - Wireless 11n
  - To be EOL	

 • F3201
  - 2MP-FullHD
  - H264،MPEG-4,GPP
  - SD
  - Plug&play	

 • F3102
  - H.264
  - SD
  - POE	

 • F3107
  - 1MP, 30fps
  - Micro SD
  - Wireless 11n
  - To be EOL	

 • F4215
  - H.264 / MJPEG
  - 1080p @ 30fps
  - ICR + IR 10m
  - Wireless / PoE	

 • F3005
  - H.264 
  - VGA
  - SD
  - wireless	

دوربین های LPR

 • نمایش بر اساس:
 • همه محصولات
 • موجود
 • ناموجود
 • به زودی
 • CL7200
  - H.265 / H.264
  - 1080p @ 60fps
  - IR Range 100m
  - Fan & Heater	

 • CL7500
  - H.265 / H.264
  - 5MP @ 30fps
  - IR Range 100m
  - Fan & Heater	

نتایج 1 تا 61 از کل 61 نتیجه

RegisterLoginFacebookGoogleLinkedinTwitterInstagramAparat